Accessibility Tools

Skip to main content

Informacja o przeprowadzeniu badania „Diagnoza uzależnień behawioralnych” na terenie Gminy Rusiec

26 stycznia, 2022

W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane będzie badanie pod nazwą Diagnoza uzależnień behawioralnych.

Celem badania jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności), do których zaliczamy m.in. popularność zakładów bukmacherskich, korzystanie z internetowych gier losowych, uzależnienia od nowych mediów czy rozpowszechnienie gier na automatach, itp.

Badanie będzie przeprowadzone w wersji elektronicznej online i będą nim objęci uczniowie szkół oraz dorośli mieszkańcy Gminy Rusiec. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych. Rzeczą bardzo ważną jest, aby na zakończenie każdy uczestnik wcisnął przycisk WYŚLIJ.

LINK DO ANKIETY: https://www.webankieta.pl/ankieta/700784/rusiec-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-2022-ankieta-dorosli-mieszkancy.html