Accessibility Tools

Skip to main content

INFRASTRUKTURA SOŁECKA NA PLUS

14 marca, 2022

Samorząd Województwa Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w dwóch naborach skierowanych do sołectw w 2022 roku.Program „Infrastruktura sołecka na plus” to nowy pomysł na aktywizację społeczności lokalnych. Na jego realizację przeznaczono w tym roku 2 miliony złotych, a poszczególne sołectwa mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 100 tysięcy złotych.

W programie tym chcielibyśmy realizować zadania innowacyjne i unikatowe nie tylko w skali sołectwa, ale i całej gminy. W ramach naboru wniosków można realizować inwestycje, które przez wykorzystanie kreatywnych pomysłów, zastosowanie nowych rozwiązań lub nowoczesnych technologii, wprowadzą nową jakość i podniosą poziom życia mieszkańców województw łódzkiego i zintegrują środowisko wiejskie – wyjaśniają pomysłodawcy programu.

Jednocześnie Samorząd Województwa Łódzkiego informuje, że po raz kolejny uruchomiony został nabór do programu „Sołectwo na plus”. Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 12 000 złotych.

Program ma na celu wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, wyłonionych w trybie naboru. Nabór „Sołectwo na plus” ma również na celu rozpoznanie lokalnych potrzeb poprzez zgłaszanie ich bezpośrednio przez przedstawicieli sołectw.

W obu naborach zgłoszenia może złożyć każdy sołtys z terenu województwa łódzkiego. Terminy składania wniosków: 31 marca br. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2022

sołectwo_na_plus_ł-01.png