Accessibility Tools

Skip to main content

KGW ROZLICZAJĄ SIĘ Z DOTACJI

13 stycznia, 2021
Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji. Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych – w zależności od liczby członków. 5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 – w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła – w wysokości 5 tys. zł. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219 i mazowieckim – 1193.
_________________________________
Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na:
✔ prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
✔ rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
✔ działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
✔ rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
✔ reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją.
_________________________________
Do końca ubiegłego roku KGW miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji. Teraz pora na złożenie sprawozdania. Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW.
_________________________________
Więcej informacji (w tym wzory sprawozdań) na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.