Accessibility Tools

Skip to main content

Kolejne granty sołeckie

30 listopada, 2022

Po raz kolejny sołectwa z Gminy Rusiec ubiegały się o dofinansowanie w ramach programu „Sołectwo na plus” organizowanego przez Województwo Łódzkie. Uznanie komisji oceniającej uzyskały trzy wnioski.

Sołectwo Prądzew

„Wspólny kąt – od seniora do juniora” takie hasło towarzyszyło tegorocznym pracom na działce sołeckiej. Działkę zaczęto zagospodarowywać w ub. roku. Dziś mieszkańcy mogą korzystać z domku holenderskiego, dużej altany i terenu zieleni. W ramach tegorocznego projektu pn.”Wspólny kąt – od juniora do seniora – zagospodarowanie działki sołeckiej w Prądzewie” posadzono kolejne rośliny , wybudowano palenisko, zakupiono duży grill oraz ławeczki. Dla najmłodszych zakupiono huśtawki , a dla chętnych dorosłych urządzenie do ćwiczeń.

Całość zadania wyniosła ok. 15.800 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego to 12.000 zł.

Dąbrowa Rusiecka

Celem projektu było doposażenie zaplecza świetlicy do prowadzenia spotkań integracji społecznej w Dąbrowa Rusiecka.  W ramach projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej” zakupiono grill gastronomiczny, zamrażarkę, frytkownicę, zestaw garnków i materiały dekoracyjne.

Całość zadania wyniosła ok. 14.000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego to 12.000 zł.

Korablew

Pozyskane w tym roku dofinansowanie środków na projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew poprzez budowę placu zabaw oraz organizację pikniku Sołeckiego” pozwoliły na organizację „Pikniku Sołeckiego”, a także na zakup: huśtawki wahadłowej, bujaka sprężynowego konika i samochodzika, huśtawki ważki, karuzeli, piaskownicy oraz dwóch ławek.

Całość zadania wyniosła ok. 17.600 zł, z czego dofinansowanie z budżetu  Samorządu Województwa Łódzkiego to 12.000 zł.