Accessibility Tools

Skip to main content

Konkurs na dekorację dożynkową

16 sierpnia, 2019

Ogłaszamy konkurs na najpiękniejszą i najciekawszą dekorację dożynkową!

Regulamin:
1. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie sołectwa z gminy Rusiec.
2. Zgłoszenia do konkursu dokonuje sołtys lub członek rady sołeckiej.
3. Każde sołectwo może zgłosić 1 dekorację.
4. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 sierpnia br. pod nr tel. 43 67 66 125 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu.
5. Lokalizacja dekoracji obejmuje wyłącznie teren gminy Rusiec.
6. Dekoracja powinna zostać usytuowana przy drogach dojazdowych do gminy Rusiec lub na miejsce uroczystości, ewentualnie na trenie GOSiR w Ruścu (ustawienie na terenie imprezy wyłącznie po uzyskaniu zgody od organizatora).
7. Wykonane dekoracje nie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób i mienia oraz ich usytuowanie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Dekoracja musi zachować trwałość od godz. 10:00 – 7 września do godz. 10:00 – 9 września br.
9. W dniu 7 września komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę m.in. nawiązanie do tradycji dożynkowej, oryginalność dekoracji, jej trwałość oraz sposób ekspozycji.
10. Tematyka zgłoszonej pracy nie może być obraźliwa oraz wulgarna.
11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się w dniu 8 września w Ruścu.

Pokażmy jak może być pięknie, jak zdolnych i kreatywnych mieszkańców ma gmina Rusiec!
______________________________
Zapraszam serdecznie
Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski