Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

15 lutego, 2023

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie we współpracy z Gminą Rusiec organizuje Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Mobilny Punkt Informacyjny (MPI) polega na indywidualnych spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami Funduszy Europejskich.

Konsultacje odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Ruścu, 21.02.2023 r. (wtorek)
w godzinach 09:00-11:30 w sali konferencyjnej (I piętro).

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, oraz w ramach nowych środków na lata 2021-2027,
  • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
  • konsultacje na etapie realizacji projektu.

Informacje o organizowanych Mobilnych Punktach Informacyjnych na terenie Województwa Łódzkiego w lutym można znaleźć pod linkiem:

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5855-mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-lodzkim-luty-2023

 

Plakat_-_MPI_Rusiec.jpg