Accessibility Tools

Skip to main content

LXXI Sesja Nadzwyczajna RGR

23 czerwca, 2023

 

Uprzejmie zapraszam na obrady LXXI Sesji Nadzwyczajnej, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ruścu o godz. 16.00.

 

Porządek obrad LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

 

1. Otwarcie obrad LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie prawomocności Sesji Nadzwyczajnej.

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2023 – 2031,

2) zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2023.

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

 

                                                         Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rusiec

                                                              /-/ Robert Dziedzic

Załączniki