Accessibility Tools

Skip to main content

MASECZKI OCHRONNE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI

24 maja, 2020
Na wniosek Wójta, Gmina Rusiec otrzymała 5 000 szt. maseczek ochronnych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach akcji „Milion maseczek dla mieszkańców Województwa Łódzkiego”.
Urząd Marszałkowski w Łodzi dokonał zakupu maseczek ochronnych w ramach projektu pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Maseczki zostaną przekazane mieszkańcom oraz
zespołom szkolno-przedszkolnym z terenu Gminy Rusiec.
Informujemy, że maseczki można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ruścu
(pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30 – 15:30).
______________________________________________
Dziękujemy Marszałkowi Województwa Łódzkiego
za wsparcie naszej gminy w środki ochrony osobistej.