Accessibility Tools

Skip to main content

Mieszkańcy Gminy Rusiec!

22 listopada, 2021

W związku z próbą wyłudzenia pieniędzy metodą „na wnuczka”, do której doszło 18.11.2021 w naszej gminie, apelujemy o szczególną ostrożność w przekazywaniu wszelkich danych osobowych i osobistych informacji!

Należy mieć na uwadze, że żadne wyłudzenia nie są przypadkowe. Przestępcy, czyli tzw. „kurierzy” przed przystąpieniem do ataku, gromadzą informacje na temat ofiary np. imiona członków rodziny, informacje na temat tego gdzie pracują, w jakich godzinach nie ma ich w domu, gdzie znajdują się w tym czasie itp., aby w trakcie próby wyłudzenia pieniędzy brzmieć wiarygodne.

Przestępcy dzięki zgromadzonym informacjom wiedzą, kiedy ofiara zostaje sama w domu i gdzie przebywają najbliższe osoby dzięki temu w rozmowie powołują się na fakty np. „Nie dzwoń do Jana, bo jest teraz w kościele” itp. Taka sytuacja miała miejsce miniony weekend w Ruścu. Osoba, która próbowała wyłudzić kilkadziesiąt tysięcy, powoływała się na członków rodziny (imiennie) oraz znała i podała miejsce, gdzie w tym czasie przebywają.

Wszelkie próby wyłudzeń należy zgłaszać na policję, skąd przekazywane są do działu kryminalnego zajmującego się cyberprzestępczością. Zgłoszenia zwiększają szanse na zidentyfikowanie przestępców, ponieważ prędzej czy później taka grupa przestępcza zalicza „wpadkę”.

Chrońcie swoich bliskich, a w szczególności swoje dane osobowe i informacje o sobie.

Uwaga.jpg