Accessibility Tools

Skip to main content

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH – NSP 2021

28 stycznia, 2021

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021.

Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski – Gminny Komisarz Spisowy w Ruścu

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r.,

według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 16 lutego 2021 r.

 

 

Więcej informacji na stronie https://spis.gov.pl/ 

Załączniki