Accessibility Tools

Skip to main content

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – INFORMACJA O PRZYZNANEJ DOTACJI

9 listopada, 2021

Gmina Rusiec otrzymała wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w wysokości 12 000 zł. Program zakłada wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne, a jego celem jest wzmocnienie czytelnictwa.
____________________________________
Program realizowany będzie w 2021 roku w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu. Przynajmniej 50 % tej kwoty musi być przeznaczone na zakup książek (w tym elektronicznych). Pozostałą kwotę szkoła może w dowolnych proporcjach przeznaczyć na zakup elementów wyposażenia biblioteki i realizacje działań promujących czytelnictwo. W ramach promocji czytelnictwa szkoły mogą organizować np. spotkania autorskie i może zapraszać do szkoły literatów, ale nie może przeznaczać środków na wynagrodzenie dla gości.
____________________________________
Warunkiem otrzymania dotacji było zapewnienie przez Gminę Rusiec wkładu własnego w kwocie 3 000 zł, stanowiącego 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Biblioteka_szkolna.jpg