Accessibility Tools

Skip to main content

Nowy obowiązek właścicieli budynków i lokali

1 lipca, 2021

Właściciele budynków i lokali mają obowiązek zgłoszenia źródła ciepła, wykorzystywanego na swojej posesji. Odpowiednie deklaracje należy złożyć do Urzędu Gminy w Ruścu lub za pośrednictwem Internetu.

W załączeniu znajdują się deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

Załączniki