Accessibility Tools

Skip to main content

OFERTA WAKACYJNA 2022

3 czerwca, 2022

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka po raz kolejny jest organizatorem 14 – dniowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych znajdujących się pod opieką Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej województwa łódzkiego pt. Wakacje w „Nadwarciańskim Grodzie” w terminie 16.08.2022r.-29.08.2022r.

Wypoczynek jest sfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego – RCPS w Łodzi. 

Zadanie zostało powierzone przez Województwo Łódzkie – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Zgodnie z wymogami Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi nabór uczestników wypoczynku letniego ma być przeprowadzony za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej województwa łódzkiego.  

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ruścu pod numerem telefonu- 43 6766025.

 Osoby zainteresowane proszone są  o zgłaszanie się do dnia 09.06.2022r.

                                                                              

                                                                                                                      Kierownik GOPS w Ruścu

                                                                                                                      /-/ Włodarczyk Małgorzata