Accessibility Tools

Skip to main content

Ogłoszenie – konkurs na wsparcie i upowszechnianie kultury

1 sierpnia, 2023

Wójt Gminy Rusiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w 2023 r pt. Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec oraz zaprasza do składania ofert

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  1. Zadanie przewidziane do realizacji: popularyzacja szeroko rozumianej kultury muzycznej, przez propagowanie twórczości amatorskich zespołów muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec.

        3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w 2023 r. wynosi 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

  1. Forma realizacji zadań: wsparcie.
  1. Cel zadania: w ramach konkursu wspierane będą zadania przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych, z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych – połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatów, szkoleń, spotkań, przeglądów).
  1. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.
Załączniki