Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Pomnik Niepodległości w Woli Wiązowej

8 października, 2020

Prace prowadzone przed strażnicą OSP w Woli Wiązowej stały się źródłem podwójnej radości! Rozebrano stary przystanek, zagospodarowano przestrzeń, a zarazem dokonano wyjątkowego odkrycia. Powtarzana historia o zakopanym pomniku, potwierdzana w relacjach starszych mieszkańców, którzy byli jej świadkami, znalazła swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Około 40 cm pod powierzchnią gruntu, druhowie OSP w Woli Wiązowej odnaleźli Pomnik Niepodległości, który przeleżał pod ziemią około 80 lat. Dalsze kroki podejmowane będą w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków i Instytutem Pamięci Narodowej w Łodzi.

________________________________________
Historia Pomnika Niepodległości w Woli Wiązowej:
  • Inicjatywę budowy Pomnika Niepodległości podjęli mieszkańcy Woli Wiązowej, upamiętniając tym czyn Niepodległościowy Synów Ziemi Rusieckiej. W przedsięwzięcie zaangażowało się całe społeczeństwo ówczesnej Gminy w Dąbrowie Rusieckiej z proboszczem kościoła w Woli Wiązowej księdzem Łomińskim, który stanął na czele Komitetu Budowy Pomnika. 11 listopada 1938 roku w XX Rocznicę Odzyskania Niepodległości nastąpiło odsłonięcie i poświecenie pomnika. W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy, władze powiatowe i oddział żołnierzy wraz z orkiestrą 31 pp W.P. z Sieradza na czele z dowódcą pułku ppłk. Biegańskim.
  • Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu wojsk niemieckich, władz okupacyjnych na ziemie rusieckie, pomnik ograbiono z części metalowych tj.: z popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego, Orła Białego i Orderu Virtuti Militari, a betonowy monument obalono i zakopano.
  • Przez kolejne lata „władza ludowa” starała się zabić pamięć o Pomniku Niepodległości, budując w tym miejscu betonową wiatę jako symbol budowy drugiej Polski.
  • Przez kilkadziesiąt lat pamięć o Pomniku Niepodległości, przekazywana z pokolenia na pokolenia była wciąż żywa, a 30 września 2020 r. nabrała szczególnego znaczenia…

________________________________________

Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wiązowej gratulujemy znaleziska, a zarazem dziękujemy za zaangażowania i konsekwencję w odkrywaniu kart historii Gminy Rusiec!
________________________________________
➡️ Źródło: Roman Peska – Gniazdo”Sokołów” – Mała historia wielkich wydarzeń 1915-1950 (Dąbrowa Rusiecka –Rusiec –Wola Wiązowa –Ochle – Dąbrowa Widawska), Oficyna Wydawnicza „Pamięć”, Pabianice 1998 r.