Accessibility Tools

Skip to main content

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

30 lipca, 2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY będzie przeprowadzany w całej Polsce w okresie

od 1 września do 30 listopada 2020 roku

i obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce.

Spis będzie przeprowadzany w jednej z trzech form:

– samospisu dokonywanego przez rolnika internetowo,

– wywiadu telefonicznego z rachmistrzem,

– osobistej wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

——————————————————————————————————————————–

Spiszmy się, jak na rolników przystało!