Ułatwienia dostępu

Skip to main content

PRACE PROJEKTOWE

28 marca, 2021
Znaczną część budżetu Gminy Rusiec pochłaniają inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Każdego roku staramy się pomnożyć pule funduszy przeznaczonych na ten cel poprzez pozyskanie środków zewnętrznych.
_____________________________________
Aby Gmina w momencie ogłoszenia naboru mogła złożyć wniosek o dofinansowanie, jest zobligowana do przedłożenia dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W związku z powyższym, obecnie przygotowywane są projekty dróg do następujących inwestycji:
✔ „Przebudowa drogi gminnej nr 101008 E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie”;
✔ „Przebudowa drogi gminnej nr 103008 E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka”;
✔ „Przebudowa drogi gminnej nr 101002 E Rusiec – Dębina”;
✔ „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów”;
✔ „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Antonina”;
✔ „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka”;
✔ „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniaki”.
➡ Łączny koszt dokumentacji projektowych stanowi kwotę 115.291,00 zł.
_____________________________________
Pozyskanie środków zewnętrznych umożliwi realizację ww. inwestycji, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców naszej gminy.