Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Program „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich ze środków Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

1 marca, 2022

Logotypy__CPPC_3.jpg

Uprzejmie informujemy, że Gmina Rusiec realizuje projekt „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich ze środków Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4563/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania oraz licencji.

Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 151 350,00 zł

Dofinansowanie: 100%

 

Plakat_na_stronę_końcowy.png

banner_na_strone_CG.jpg

Załączniki