Accessibility Tools

Skip to main content

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

7 października, 2021
pomoc.jpg
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje, że od dnia 1 października 2021r. rozpoczyna weryfikację osób uprawnionych do pomocy żywnościowej dla mieszkańców naszej gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
_______________________________
Z pomocy mogą skorzystać osoby spełniające kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej:
  • dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60zł dla osoby w rodzinie.
  •  występuje dodatkowy powód przyznania pomocy zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.
_______________________________
Dokumenty, niezbędne do weryfikacji to m.in.:
  • zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy (decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę, decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.),
  • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.
_______________________________
Wnioski należy składać do 30 listopada 2021r.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu w godzinach pracy Ośrodka, tj.:
  • Poniedziałek- 9.00-17.00
  • Wtorek- Piątek- 7.30-15.30
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 436766025, 797117739 lub w siedzibie Ośrodka: ul. Wieluńska 72 97-438 Rusiec.
 
Kierownik GOPS w Ruścu
/-/ Małgorzata Włodarczyk