Accessibility Tools

Skip to main content

PROJEKTY LOKALNE W SOŁECTWACH

30 listopada, 2021

 

sołectwo.png

W 2021r. Gmina Rusiec pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach. Wśród adresatów dotacji w roku 2021 znalazły się sołectwa: Dąbrowa Rusiecka, Dęby Wolskie, Jastrzębice oraz Prądzew.

__________________________________________

W ramach zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 759,50 zł zakupiono:

 • materiał na obrusy,
 • materiał na firany,
 • krzesła,
 • stoły.

______________________________________

W ramach zadania pn.: „Strefa relaksu mieszkańców sołectwa – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dęby Wolskie” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 4.100,00 zł zakupiono:

 • altanę ogrodową,
 • cement potrzebny do ułożenia kostki brukowej,
 • kostkę brukową,
 • materiał na budowę zestawu ogrodowego, składającego się ze stołu oraz ławek.

__________________________________________ 

W ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych na sołeckim boisku sportowym wraz z organizacją pikniku sołeckiego” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 4.572,80 zł zakupiono:

 • dwie lampy solarne,
 • artykuły spożywcze i przemysłowe z przeznaczeniem na organizację pikniku sołeckiego.

__________________________________________

W ramach zadania pn. „Wspólny „kąt” łączy pokolenia – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Prądzew” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 4.604,89 zł zakupiono:

 • panel ogrodzeniowy,
 • ziemię, cement oraz piasek,
 • materiał na budowę wiaty oraz zestawu ogrodowego, składającego się ze stołu i ławek,
 • rośliny.

__________________________________________

Stworzone zostały ogólnodostępne miejsca, w których organizowane będą wydarzenia kulturalne oraz rekreacyjne. Jest to kolejny krok ku integracji mieszkańców i wzmocnieniu postawy odpowiedzialności społecznej. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do sołtysów, radnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców wymienionych sołectw. Końcowy efekt inwestycji to rezultat ich ogromnego zaangażowania oraz ciężkiej pracy przy zagospodarowaniu terenu. Pokazaliście Państwo jak doskonale potrafimy się jednoczyć mając na horyzoncie wspólny cel!

Cyfrowa_Gmina.jpgCyfrowa_Gmina1.jpg