Accessibility Tools

Skip to main content

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

18 marca, 2021

 W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19

informujemy, że od dnia 22 marca do dnia 9 kwietnia 2021 r. możliwe będzie skorzystanie z porady prawnej lub obywatelskiej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Termin teleporady należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel.: 723-721-725.