Accessibility Tools

Skip to main content

Raport z konsultacji dotyczących ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Dęby Wolskie – Kolonia” – rodzaj wieś

26 kwietnia, 2019

W dniach od 05 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. przeprowadzono obligatoryjne konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości: Dęby Wolskie i Dęby Wolskie – Kolonia.

Celem i przedmiotem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców ww. miejscowości, w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Dęby Wolskie – Kolonia”, rodzaj wieś.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów (w tradycyjnej formie korespondencyjnej).

Bardzo dziękujemy za udział w konsultacjach.

Szczegółowe podsumowanie konsultacji znajdą Państwo w Raporcie z odbytych konsultacji społecznych w załączniku poniżej.

Załączniki