Accessibility Tools

Skip to main content

Rolniku, przypominamy o obowiązku dokonania spisu rolnego, który trwa do 30 listopada!

6 listopada, 2020

Rolnicy, którzy jeszcze się nie spisali, a chcieliby dokonać samospisu internetowego mogą liczyć na pomoc Gminnego Biura Spisowego w Ruścu.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego pełnią dyżur telefoniczny w celach informacyjnych i interwencyjnych do 30 listopada 2020 r. pod numerami:

  • 43 67 66 011 wew. 225
  • 43 67 66 011 wew. 215

Przypominamy, że udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Za niewykonanie obowiązku spisu rolnego w terminie grożą sankcje karne, tj.:

  • art. 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 443 ze zm.), zgodnie z treścią którego „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”,
  • art. 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 443 ze zm.), zgodnie z którym „kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny”.