Accessibility Tools

Skip to main content

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

23 marca, 2021

W dniu 4 marca 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Rusiec, a Powiatem Bełchatowskim. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie powiatowi pomocy finansowej w wysokości 500.000,00 zł, co stanowi 50 % kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311 E na odcinku od granicy powiatu w miejscowości Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530”. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej na odcinku o długości 910 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 w kierunku miejscowości Kurówek Prądzewski.

Zakres prac ma obejmować:
✔ wykonanie robót rozbiórkowych;
✔ wykonanie nowej konstrukcji od podstaw na odcinku ok. 170 m, począwszy od skrzyżowania z drogą krajową nr 74;
✔ wykonanie poszerzeń nawierzchni jezdni;
✔ wykonanie nowej nawierzchni na istniejącej jezdni;
✔ wykonanie poboczy i zjazdów;
✔ wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem konserwacji systemu odwodnienia drogi;
✔ przebudowa przepustów;
✔ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
_____________________________
Całkowity planowany koszt realizacji inwestycji to 1.000.000 zł.