Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dla uprawnionych mieszkańców gminy

8 listopada, 2022

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. 2236) informuję, że Gmina Rusiec przystąpi do sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla uprawnionych mieszkańców gminy.
Obecnie czekamy na wskazanie przez Ministerstwo Aktywów Państwowych Spółki Skarbu Państwa uprawnionej do prowadzenia sprzedaży paliwa stałego gminom z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego, celem podpisania z nią stosownej umowy. Powinno to nastąpić w najbliższych dniach. Trwają także konsultacje ze składami węgla z terenu gminy.
W najbliższych dniach zostanie również udostępniony wzór wniosku o zakup preferencyjny.
Zgodnie z ustawą, węgiel po preferencyjnej cenie przysługuje osobie fizycznej z gospodarstwa domowego, która spełnia warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego. Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę.
Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć łącznie 3 tony węgla. Zakupu można dokonać w dwóch okresach, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów będzie można kupić maksymalnie 1,5 t.
Wniosek będzie zawierał oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupił (np. w sklepie PGG) paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej, jak została określona w rozporządzeniu do w.w. ustawy, czy 1,5 tony.


Z poważaniem
Damian Szczytowski
Wójt Gminy Rusiec

 

313433984_459588299654174_4378749332041518072_n.jpg