Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

25 czerwca, 2019

Urząd Gminy w Ruścu zawiadamia wszystkich rolników, że spisy wyborców do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zostały wyłożone od 17 czerwca (poniedziałek) i będą dostępne do 4 lipca (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35 w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Komisji Okręgowej nr 6 w Gminie Rusiec odbędzie się natomiast w piątek 5 lipca w godz. 8:00-15:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu w pokoju nr 11.