Accessibility Tools

Skip to main content

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.

5 grudnia, 2023

W dniach od 2 listopada do 15 listopada 2023 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.

W załączniku informacja o wynikach konsultacji społecznych dot. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załączniki