Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wypłata odszkodowań przez Oddział KWB Bełchatów za szkody na użytkach zielonych i na gruntach ornych kompleksu 9

6 maja, 2020

2_001.jpgWniosek:

– o wydanie ugody o odszkodowanie za szkody górnicze,

– o wydanie wypisu/wyrysu z EGiB

można pobrać w Urzędzie Gminy w Ruścu.

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z EGiB należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Załączniki