Ułatwienia dostępu

Skip to main content

XXXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rusiec

18 czerwca, 2021

Informuję, iż w dniu 21 czerwca 2021 r., o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ruścu odbędzie się XXXIII Sesja Nadzwyczajna.

 

   Porządek obrad XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

 1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, przyjęcie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 27 maja 2021 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec,

2) zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2021,

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych,

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

5) wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”,

6) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rusiec, w roku szkolnym 2021/2022.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

                                                                                                /-/ Wojciech Foręc

Załączniki