Akweny_cz_1.jpg

Akweny_cz_2.jpg

Wójt Gminy Rusiec ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w Gminie Rusiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku oraz zaprasza do składania ofert.
 
Zadania przewidziane do realizacji:
 
Zadanie nr 1: Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Rusiec poprzez organizowanie zajęć sportowych,
 
Zadanie nr 2: Wspomaganie integracji społecznej osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Rusiec poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
 
Więcej szczegółów ogłoszonego konkursu znajduje się w załącznikach.

zyczenia.jpg

SUrzad_w_Ru22122014000.jpg

Po raz kolejny sołectwa z Gminy Rusiec ubiegały się o dofinansowanie w ramach programu „Sołectwo na plus” organizowanego przez Województwo Łódzkie. Uznanie komisji oceniającej uzyskały trzy wnioski.

Sołectwo Prądzew

„Wspólny kąt - od seniora do juniora” takie hasło towarzyszyło tegorocznym pracom na działce sołeckiej. Działkę zaczęto zagospodarowywać w ub. roku. Dziś mieszkańcy mogą korzystać z domku holenderskiego, dużej altany i terenu zieleni. W ramach tegorocznego projektu pn.”Wspólny kąt – od juniora do seniora – zagospodarowanie działki sołeckiej w Prądzewie” posadzono kolejne rośliny , wybudowano palenisko, zakupiono duży grill oraz ławeczki. Dla najmłodszych zakupiono huśtawki , a dla chętnych dorosłych urządzenie do ćwiczeń.

Całość zadania wyniosła ok. 15.800 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego to 12.000 zł.

Dąbrowa Rusiecka

Celem projektu było doposażenie zaplecza świetlicy do prowadzenia spotkań integracji społecznej w Dąbrowa Rusiecka.  W ramach projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej” zakupiono grill gastronomiczny, zamrażarkę, frytkownicę, zestaw garnków i materiały dekoracyjne.

Całość zadania wyniosła ok. 14.000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego to 12.000 zł.

Korablew

Pozyskane w tym roku dofinansowanie środków na projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew poprzez budowę placu zabaw oraz organizację pikniku Sołeckiego” pozwoliły na organizację „Pikniku Sołeckiego”, a także na zakup: huśtawki wahadłowej, bujaka sprężynowego konika i samochodzika, huśtawki ważki, karuzeli, piaskownicy oraz dwóch ławek.

Całość zadania wyniosła ok. 17.600 zł, z czego dofinansowanie z budżetu  Samorządu Województwa Łódzkiego to 12.000 zł.