Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.
_______________________
Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
_______________________
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Celem projektu jest:
 
➡️ pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego;
➡️ rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;
➡️ powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;
➡️ zrealizowanie łącznie 150 szkoleń e-learningowych dla 150 uczestników.
 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje na terenie województwa łódzkiego „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. BUDOWA, EKSPLOATACJA, REMONT TWOJEGO OBIEKTU”, który odbędzie się 10 września 2022 roku. Tego dnia w godzinach 9.00–16.00 wszyscy zainteresowani różnymi aspektami procesu inwestycyjnego mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji dotyczących budowy, remontu czy eksploatacji obiektów budowlanych.

Nasi eksperci – doświadczeni inżynierowie różnych specjalności – będą pracować w wielobranżowych zespołach i udzielać odpowiedzi oraz porad w ośmiu punktach konsultacyjnych (w Łodzi i w województwie):

• ŁÓDŹ Siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39.
• ŁÓDŹ Atlas ARENA, ul. Bandurskiego 7.
• BEŁCHATÓW Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Okrzei 45.
• KUTNO Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Łęczycka 28.
• PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Armii Krajowej 24A.
• SIERADZ Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Zachodnia 19.
• SKIERNIEWICE Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Jagiellońska 6/7G.
• WIELUŃ Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Targowa 1.

W ramach akcji każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się do wybranego punktu konsultacyjnego w swojej okolicy, aby uzyskać informacje dotyczące m.in.: zakupu działki, procedur związanych w budową domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie zostaną wykorzystane.

Patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a patronat medialny: Dziennik Gazeta PrawnaInżynier BudownictwaONET, Murator, TVP 3 ŁódźRadio Łódź.

nowyplakat-1.jpg

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Bełchatów informuje, że nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:
➡ Dąbrowa Rusiecka - 19.09.2022r. (poniedziałek) w godz. 8:30-13:30
 
➡ Kuźnica - 21.09.2022r. (środa) w godz. 8:30-13:30
 
 
 
planowane_wyłączenia.jpg

W Urzędzie Gminy w Ruścu doszło do podpisania umowy z firmą Rafalin sp. z o.o., wykonawcą zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy drogami gminnymi nr 103008E i nr 101026E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka”.

Podpisy pod umową złożyli: ze strony Gminy Rusiec - wójt Damian Szczytowski i skarbnik Aleksandra Bartkowiak, ze strony wykonawcy Artur Rogulski, prezes zarządu Rafalin sp. z o.o.

To kolejna droga wewnętrzna w naszej Gminie Rusiec – po Sówkach w 2020 roku i Antoninie w 2021 roku na której przebudowę pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” - mówi wójt Damian Szczytowski.

Projekt przewiduje przebudowę drogi tj. wykonywanie robót, w których wyniku nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 3,5 m na długości 457 m oraz poboczy ulepszonych z tłucznia kamiennego szerokości 0,75 m, wraz ze zjazdem z drogi gminnej nr 103008E.

Wykonawca na zakończenie inwestycji ma 45 dni (od dnia podpisania umowy). Oferta, jaką w przetargu złożyła zwycięska firma, opiewa na 242.270,27 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego to 56.570,00 zł.

DO_publikacji.jpgMapka.jpg

fundusz.jpg

 

Gmina Rusiec realizuje zadanie pod nazwą:

 

Utworzenie ekopracowni – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu”.

 

Projekt uzyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 48 866,00 zł.

 

Wartość ogólna zadania to kwota 54 296,00 zł.

 

Głównym założeniem projektu dofinansowanego ze środków WFOŚ w Łodzi było stworzenie Eko pracowni dla uczniów z klas I-III w celu umożliwienia nauczycielom realizacji zagadnień ekologiczno – przyrodniczych podczas zajęć i kół zainteresowań przy zastosowaniu nowoczesnych metod i form pracy, z wykorzystaniem pomocy multimedialnych dostępnych na rynku.

Za wyborem sali nr 6 jako Eko pracowni przemawiało bliskie sąsiedztwo pozostałych klas edukacji wczesnoszkolnej.

W sali tej stworzony  został kącik przyrodniczo – eksperymentalny, w skład którego wchodzą:

–  mebelki na kółkach z polem roboczym do przeprowadzania prostych eksperymentów, doświadczeń, zakładania hodowli roślinnych i zwierzęcych,

– zestaw małego przyrodnika – pomoc do zakładania hodowli roślinnych,

– zestaw do doświadczeń.

Ściana wschodnia zagospodarowana została  poprzez:

– założenie szerszych parapetów z zabudowami grzejnikowymi w celu stworzenia miejsca wystaw prac przyrodniczych.

Przy wejściu do sali  po prawej stronie swe miejsce znalazł zamiast zwykłego kosza – kosz ekologiczny z 3 pojemnikami. Tu swe miejsce ma również: biała tablica oraz tablica multimedialna.

Ścianę zachodnią wypełnił zestaw szafek indywidualnych uczniów, który mieliśmy już w posiadaniu oraz tablice korkowe, które wykorzystywane są do wieszania pomocy dydaktycznych oraz prac uczniowskich.

Na podłodze, na nowej jednolitej wykładzinie ekologicznej znalazły swe miejsce poduchy sensoryczne: kotek i piesek – nieodzowni przyjaciele najmłodszych dzieciaków.

Nowy sprzęt multimedialny stanowią:

– tablica multimedialna ze wskaźnikiem prezentacyjnym oraz programami multimedialnymi: Harmonijny rozwój – ekologia i środowisko oraz Harmonijny rozwój – przyroda i czas.

– magiczny dywan z pakietem ekologicznym. Magiczny dywan to świetna pomoc multimedialna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Nad zestawem mebli  ma  swoje miejsce fototapeta – las, która  wprowadza dzieci w ekologiczny świat.

Zakupionych zostało ponad 130  pomocy dydaktycznych. Projekt ten dał szkole możliwość pozyskania prawdziwego bogactwa środków dydaktycznych dla prowadzących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i uczniów.

W tym miejscu podkreślić należy, iż w/w pomoce umożliwiają naszym uczniom prowadzenie samodzielnie doświadczeń, czy eksperymentów.

Zmianie uległo również oświetlenie sali – zamontowane zostało nowe oświetlenie w postaci 12 lamp LED. Wpływa to na znaczne zmniejszenie poboru energii. Ponadto montaż nowej instalacji elektrycznej, gniazdek   w odpowiednich miejscach –  wpływa na wzrost bezpieczeństwa uczniów.

Przy okazji remontu wymienione zostały stare rury grzewcze oraz żeliwne, długo nagrzewające się grzejniki. Odnowieniu uległy ściany i sufit. Lamperię na ścianach stanowi tynk kornikowy.

Dopełnieniem jest miejsce pracy  nauczyciela – duże biurko narożne, na którym swe miejsce znajduje oprócz laptopa, drukarka.

Dzięki stworzeniu Eko pracowni przeprowadzony został w szkole innowacyjny autorski projekt ekologiczno – przyrodniczy pt. „Od nasiona do papieru po recykling”.

Cała klasopracownia urządzona została w temacie lasu i środowiska z nim związanego  ( roślin, zwierząt, budowy lasu). O środowisko to musimy bowiem troszczyć się i dbać. Prowadzone zajęcia przyrodniczo – ekologiczne miały na celu:

– podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

– zrozumienie sensu stosowania opakowań ekologicznych,

– poznanie,  jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo),

– chronienie przyrody: nie śmiecenie, szanowanie roślin, zachowanie ciszy, pomaganie zwierzętom.


IMG_20220810_144625.jpgIMG_20220810_144354.jpgIMG_20220811_092323.jpg