Nadleśnictwo Bełchatów informuje, że zastępstwo za leśniczego Pana Pawła Wiszniewskiego pełnić będzie leśniczy Pan Marcin Misztela – tel. 513 752 306

Informuje się, że w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Rusiec na rok 2021, przyjętego Uchwałą Nr XLIX/350/2022 Rady Gminy Rusiec z dnia 31 marca 2022 r., Gmina Rusiec realizuje dofinansowania:

  • w wysokości 51% kosztów zabiegu kastracji psa/kota (49 % kosztów zabiegu pokrywa Właściciel psa/kota);
  • w wysokości 100% elektronicznego znakowania (czipowania) psów/kotów.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielami psa/kota, zamieszkujące na terenie gminy Rusiec, które spełnią wszystkie poniższe warunki:

  1. złożą wniosek o przyznanie dofinansowania zabiegu znakowania (czipowania) psa/kota oraz wniosek o przyznanie dofinansowania zabiegu kastracji psa/kota (formularze wniosków do pobrania w załącznikach);
  2. okażą dowód tożsamości, książeczkę zdrowia zwierzęcia, rodowód, paszport bądź inny dokument potwierdzający prawo do zwierzęcia;
  3. przedstawią ważne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zabiegu znakowania (czipowania) i kastracji przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2022 r. do 30 listopada 2022r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Rusiec. W przypadku, gdy liczba wniosków będzie przekraczała zabezpieczony na dany rok limit środków, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Gabinetem weterynaryjnym, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi weterynaryjnej obejmującej m.in. kastrację i znakowanie (czipowanie) psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Rusiec jest Animals'Health Sp. z o.o. Aurelia Rudzińska-Stempień, Stanisławów Drugi 7, 97-420 Szczerców.

cennik_2.jpg

Szczegółowych informacji udziela pracownik merytoryczny Urzędu Gminy w Ruścu pod numerem telefonu 43 676 60 11 wew. 224.

___________________

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Damian Szczytowski

W środę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Zorganizował je Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ruścu, a honorowy patronat objął Wójt Gminy Rusiec - Damian Szczytowski, który ufundował nagrody.

Wiedzą – sprawdzaną w formie testu i odpowiedzi ustnych - mogło się wykazać jedenaścioro uczniów ze szkoły w Woli Wiązowej i czworo ze szkoły w Ruścu.

W pierwszej grupie wiekowej (klasy I-IV) zwycięzcą został Michał Musiał, drugie miejsce zajął Wojciech Banasiak, a trzecie przypadło Marii Sikorze. W grupie drugiej (klasy V-VIII) najlepszą okazała się Anastazja Caban, przed Kingą Uryszek i Majką Żuber.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodycze, a zwycięzcy także nagrody rzeczowe (książki, głośniki, power banki i słuchawki). Dodatkowo laureaci z miejsc 1-2 będą reprezentować naszą gminę podczas eliminacji powiatowych w Bełchatowie (8 kwietnia).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w eliminacjach, a zwycięzcom życzymy powodzenia w kolejnych etapach.277524275_1130046834498425_467237543099256896_n.jpg

277520404_1130047284498380_8148123117643194487_n.jpg277469846_1130047191165056_1835439737789299804_n.jpg

277749257_1570577386631238_9201698670085694362_n.jpg

Mimo corocznych napomnień Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy innych urzędów, każdej wiosny wybuchają pożary spowodowane wypalaniem traw i nieużytków rolnych.
_____________________________
Są one szkodliwe dla środowiska i stanowią ogromne zagrożenie dla życia. Tegoroczna aura, niezwykle sucha, szczególnie sprzyja powstawaniu czy rozprzestrzenianiu się pożarów. W tym roku odnotowano już ponad 20 tys. tego typu zdarzeń, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób, a 62 zostały ranne.
_____________________________
Dlatego po raz kolejny przestrzegamy - wypalanie traw i nieużytków rolnych jest niebezpieczne i grożą za to surowe kary.

Wypalanie_traw_i_nieużytków_rolnych_niebezpieczne_i_karalne.jpg