Sołectwo Korablew, jako jedno z trzech sołectw z Gminy Rusiec, otrzymało w 2022 roku dofinansowanie w ramach programu „Sołectwo na plus”.

Pozyskane w tym roku dofinansowanie środków pozwoliły na organizację „Pikniku Sołeckiego”, a także na zakup: huśtawki wahadłowej, bujaka sprężynowego konika i samochodzika, huśtawki ważki, karuzeli, piaskownicy oraz dwóch ławek.

Całość zadania wyniosła  17.620,09 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego to 12.000,00 zł.

 

Korablew_1.jpgKorablew_2.jpgKorablew_3.jpgKorablew_4.jpgKorablew_5.jpgKorablew_6.jpgKorablew_7.jpg

Po raz kolejny sołectwa z Gminy Rusiec ubiegały się o dofinansowanie w ramach programu „Sołectwo na plus” organizowanego przez Województwo Łódzkie. Uznanie komisji oceniającej uzyskały trzy wnioski.

„Wspólny kąt - od seniora do juniora” takie hasło towarzyszyło tegorocznym pracom na działce sołeckiej. Działkę zaczęto zagospodarowywać w 2021 roku. Dziś mieszkańcy mogą korzystać z domku holenderskiego, dużej altany i terenu zieleni. W ramach tegorocznego projektu posadzono kolejne rośliny , wybudowano palenisko oraz zakupiono ławeczki. Dla najmłodszych zakupiono huśtawki, a dla chętnych dorosłych urządzenie do ćwiczeń.

Całość zadania wyniosła ok. 15.769,92 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego to 12.000,00 zł.

 

 

Prądzew_1.jpgPrądzew_2.jpgPrądzew_3.jpgPrądzew_4.jpgPrądzew_5.jpgPrądzew_6.jpg

Po raz kolejny sołectwa z Gminy Rusiec ubiegały się o dofinansowanie w ramach programu „Sołectwo na plus” organizowanego przez Województwo Łódzkie. Uznanie komisji oceniającej uzyskały trzy wnioski.

Sołectwo Prądzew

„Wspólny kąt - od seniora do juniora” takie hasło towarzyszyło tegorocznym pracom na działce sołeckiej. Działkę zaczęto zagospodarowywać w ub. roku. Dziś mieszkańcy mogą korzystać z domku holenderskiego, dużej altany i terenu zieleni. W ramach tegorocznego projektu pn.”Wspólny kąt – od juniora do seniora – zagospodarowanie działki sołeckiej w Prądzewie” posadzono kolejne rośliny , wybudowano palenisko, zakupiono duży grill oraz ławeczki. Dla najmłodszych zakupiono huśtawki , a dla chętnych dorosłych urządzenie do ćwiczeń.

Całość zadania wyniosła ok. 15.800 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego to 12.000 zł.

Dąbrowa Rusiecka

Celem projektu było doposażenie zaplecza świetlicy do prowadzenia spotkań integracji społecznej w Dąbrowa Rusiecka.  W ramach projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej” zakupiono grill gastronomiczny, zamrażarkę, frytkownicę, zestaw garnków i materiały dekoracyjne.

Całość zadania wyniosła ok. 14.000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego to 12.000 zł.

Korablew

Pozyskane w tym roku dofinansowanie środków na projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew poprzez budowę placu zabaw oraz organizację pikniku Sołeckiego” pozwoliły na organizację „Pikniku Sołeckiego”, a także na zakup: huśtawki wahadłowej, bujaka sprężynowego konika i samochodzika, huśtawki ważki, karuzeli, piaskownicy oraz dwóch ławek.

Całość zadania wyniosła ok. 17.600 zł, z czego dofinansowanie z budżetu  Samorządu Województwa Łódzkiego to 12.000 zł.

IFORMACJA_600400_px_4.png

aktualizacja-1.jpg