Uprzejmie zapraszam na obrady LXXI Sesji Nadzwyczajnej, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ruścu o godz. 16.00.

 

    Porządek obrad LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

 

1. Otwarcie obrad LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie prawomocności Sesji Nadzwyczajnej.

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2023 – 2031,

2) zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2023.

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

 

                                        Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rusiec

                                        /-/ Robert Dziedzic

Załączniki:
Pobierz plik (Obowiązek informacyjny obrady Rady Gminy Rusiec.pdf)obowiązek informacyjny RODO[ ]1228 kB
Pobierz plik (porządek.pdf)Porządek obrad[ ]48 kB

informacja_kastracja_2023_page-0001.jpg

Pacjentów zdeklarowanych w Ośrodku Zdrowia w Ruścu, ul. Mickiewicza 5 Rusiec informujemy, iż nowy świadczeniodawca działający w Grupie Łodzianin z uwagi  na brak porozumienia z NFZ nie rozpocznie działalności w w/w placówce. Powyższa decyzja oznacza również, iż wskazywana wcześniej NZOZ Przychodnia Lekarska „SIWY”, ul. Sienkiewicza 14,  97-425 ZELÓW nie będzie świadczyć tymczasowej opieki zdrowotnej.

 

Poniżej przekazuję informację, która ukazała się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w Piotrkowie Trybunalskim.

„Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 kwietnia 2023 roku na wniosek Świadczeniodawcy rozwiązana została umowa w zakresie lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz oraz medycyny szkolnej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ARMED  Przychodnią Lekarską w Ruścu.

Świadczeniodawca realizujący umowę najbliżej ww. lokalizacji w zakresie świadczeń lekarza poz, to

  • Neuca Med. Spółka z o.o. w Ruścu ul. Dąbrowskiego 18

Informacje o świadczeniodawcach realizujących świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej można uzyskać dzwoniąc pod nr  800 190 590 bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta  czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę  lub na stronie internetowej w zakładce "Gdzie się leczyć".

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim”

 

Za zaistniałą sytuację przepraszamy. O podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco. 

 

Koncert_dla_Strazaka_2023_Social_Media_FB_pion_Plakat_Ogolny.jpg

 

Koncert_dla_Strazaka_2023_Social_Media_FB_pion_Plakat_Belchatow.jpg