Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie we współpracy z Gminą Rusiec organizuje Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Mobilny Punkt Informacyjny (MPI) polega na indywidualnych spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami Funduszy Europejskich.

Konsultacje odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Ruścu, 21.02.2023 r. (wtorek)
w godzinach 09:00-11:30 w sali konferencyjnej (I piętro).

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, oraz w ramach nowych środków na lata 2021-2027,
  • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
  • konsultacje na etapie realizacji projektu.

Informacje o organizowanych Mobilnych Punktach Informacyjnych na terenie Województwa Łódzkiego w lutym można znaleźć pod linkiem:

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5855-mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-lodzkim-luty-2023

 

Plakat_-_MPI_Rusiec.jpg

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na 2023 rok.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach stanowią kwotę 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100). Samorząd Województwa Łódzkiego zastrzega możliwość zmiany wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na realizację zadania.

Zasady naboru określa Regulamin zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 160/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

 W 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do składania zgłoszeń dotyczących projektów polegających na  tworzeniu nowych miejsc użyteczności publicznej lub nadania nowej jakości miejscom użyteczności publicznej. Preferowane będą projekty łączące innowacyjność i tradycję.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 14 marca 2023 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przyznana kwota pomocy finansowej powinna być wydatkowana w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wnioskowana kwota pomocy finansowej nie może być wyższa niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i powinna być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wszelkie zapytania można kierować:

- pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie  42 291 97 98, 42-663-32-24

 

Więcej informacji na stronie:https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/infrastruktura-solecka-na-plus-2023

  Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.


Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?


Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

nieodpłatnej pomocy prawnej,

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

nieodpłatnej mediacji,

darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

 

RUSIEC

pomoc świadczy doradca obywatelski

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

URZĄD GMINY ul. Wieluńska 35

wtorek  11.00 –  15.00

czwartek  11.00 – 15.00

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMATOR Poradnictwa Prawnego.pdf)informator[ ]562 kB
Pobierz plik (Wykaz punktów - 2023.odt)wykaz punktów[ ]7 kB

2023_BZP_00085651_01_P_page-0001.jpg2023_BZP_00085651_01_P_page-0002.jpg2023_BZP_00085651_01_P_page-0003.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (2023_BZP 00085651_01_P.pdf)2023_BZP 00085651_01_P.pdf[ ]41 kB
Informujemy iż od 23 stycznia 2023 r. na terenie Miasta Bełchatów został uruchomiony punkt paszportowy. Mieści się on w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przy ul. Czaplinieckiej 96.
Godziny otwarcia:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-15.00;
- wtorek: 9.30-16.30.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 733-66-30.