Każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródło/a ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku poprzez złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej.

Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych. W deklaracji wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku.

Jak złożyć deklarację?

  1. W formie elektronicznej, czyli przez internet - za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu należy wypełnić deklarację on-line.
  2. W formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rusiec. Formularze w formacie pdf dostępne są na stronie www.zone.gunb.gov.pl w zakładce „do pobrania”.

Kary za niezłożenie deklaracji w terminie

Niezłożenie deklaracji w terminie naraża właściciela/zarządcę budynku na sankcje karne wprowadzone w art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Dotyczy to również konieczności złożenia nowej deklaracji po zmianie źródła ciepła.

fb_1080x1080_copy.jpg

Rusza kolejna edycja konkursu „SOŁTYS NA PLUS”, którego organizatorem jest Województwo Łódzkie. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz lokalnej społeczności. Tym samym zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie:

http://konkurs-soltys.lodzkie.pl

Możliwe jest również przesyłanie zgłoszenia w wersji papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. J. Piłsudskiego 8,

90 – 051 Łódź

z dopiskiem „SOŁTYS NA PLUS” Departament Promocji

__________________________________

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu "SOŁTYS NA PLUS" upływa 10 lipca 2022 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

baner-1050-dzien-soltysa-01.jpg

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka po raz kolejny jest organizatorem 14 - dniowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych znajdujących się pod opieką Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej województwa łódzkiego pt. Wakacje w "Nadwarciańskim Grodzie" w terminie 16.08.2022r.-29.08.2022r.

Wypoczynek jest sfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego - RCPS w Łodzi. 

Zadanie zostało powierzone przez Województwo Łódzkie - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Zgodnie z wymogami Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi nabór uczestników wypoczynku letniego ma być przeprowadzony za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej województwa łódzkiego.  

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ruścu pod numerem telefonu- 43 6766025.

 Osoby zainteresowane proszone są  o zgłaszanie się do dnia 09.06.2022r.

                                                                              

                                                                                                                      Kierownik GOPS w Ruścu

                                                                                                                      /-/ Włodarczyk Małgorzata

Z okazji Waszego święta życzymy wam – niezależnie od wieku - wielu powodów do uśmiechu i przyjaciół, z którymi można zdobywać świat.
Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą, pełną inspiracji przygodą i okazją do rozwijania swoich pasji!
Niech spełniają się Wasze marzenia!
_____________________________________

Damian Szczytowski, Wójt Gminy Rusiec
Rafał Rabenda, Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

AdobeStock_206043458_Preview.jpeg

281123352_979882532709336_5438300675442384409_n.png