PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Bełchatów informuje, że nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:
➡ Dąbrowa Rusiecka - 19.09.2022r. (poniedziałek) w godz. 8:30-13:30
 
➡ Kuźnica - 21.09.2022r. (środa) w godz. 8:30-13:30
 
 
 
planowane_wyłączenia.jpg

W Urzędzie Gminy w Ruścu doszło do podpisania umowy z firmą Rafalin sp. z o.o., wykonawcą zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy drogami gminnymi nr 103008E i nr 101026E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka”.

Podpisy pod umową złożyli: ze strony Gminy Rusiec - wójt Damian Szczytowski i skarbnik Aleksandra Bartkowiak, ze strony wykonawcy Artur Rogulski, prezes zarządu Rafalin sp. z o.o.

To kolejna droga wewnętrzna w naszej Gminie Rusiec – po Sówkach w 2020 roku i Antoninie w 2021 roku na której przebudowę pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” - mówi wójt Damian Szczytowski.

Projekt przewiduje przebudowę drogi tj. wykonywanie robót, w których wyniku nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 3,5 m na długości 457 m oraz poboczy ulepszonych z tłucznia kamiennego szerokości 0,75 m, wraz ze zjazdem z drogi gminnej nr 103008E.

Wykonawca na zakończenie inwestycji ma 45 dni (od dnia podpisania umowy). Oferta, jaką w przetargu złożyła zwycięska firma, opiewa na 242.270,27 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego to 56.570,00 zł.

DO_publikacji.jpgMapka.jpg

fundusz.jpg

 

Gmina Rusiec realizuje zadanie pod nazwą:

 

Utworzenie ekopracowni – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu”.

 

Projekt uzyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 48 866,00 zł.

 

Wartość ogólna zadania to kwota 54 296,00 zł.

 

Głównym założeniem projektu dofinansowanego ze środków WFOŚ w Łodzi było stworzenie Eko pracowni dla uczniów z klas I-III w celu umożliwienia nauczycielom realizacji zagadnień ekologiczno – przyrodniczych podczas zajęć i kół zainteresowań przy zastosowaniu nowoczesnych metod i form pracy, z wykorzystaniem pomocy multimedialnych dostępnych na rynku.

Za wyborem sali nr 6 jako Eko pracowni przemawiało bliskie sąsiedztwo pozostałych klas edukacji wczesnoszkolnej.

W sali tej stworzony  został kącik przyrodniczo – eksperymentalny, w skład którego wchodzą:

–  mebelki na kółkach z polem roboczym do przeprowadzania prostych eksperymentów, doświadczeń, zakładania hodowli roślinnych i zwierzęcych,

– zestaw małego przyrodnika – pomoc do zakładania hodowli roślinnych,

– zestaw do doświadczeń.

Ściana wschodnia zagospodarowana została  poprzez:

– założenie szerszych parapetów z zabudowami grzejnikowymi w celu stworzenia miejsca wystaw prac przyrodniczych.

Przy wejściu do sali  po prawej stronie swe miejsce znalazł zamiast zwykłego kosza – kosz ekologiczny z 3 pojemnikami. Tu swe miejsce ma również: biała tablica oraz tablica multimedialna.

Ścianę zachodnią wypełnił zestaw szafek indywidualnych uczniów, który mieliśmy już w posiadaniu oraz tablice korkowe, które wykorzystywane są do wieszania pomocy dydaktycznych oraz prac uczniowskich.

Na podłodze, na nowej jednolitej wykładzinie ekologicznej znalazły swe miejsce poduchy sensoryczne: kotek i piesek – nieodzowni przyjaciele najmłodszych dzieciaków.

Nowy sprzęt multimedialny stanowią:

– tablica multimedialna ze wskaźnikiem prezentacyjnym oraz programami multimedialnymi: Harmonijny rozwój – ekologia i środowisko oraz Harmonijny rozwój – przyroda i czas.

– magiczny dywan z pakietem ekologicznym. Magiczny dywan to świetna pomoc multimedialna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Nad zestawem mebli  ma  swoje miejsce fototapeta – las, która  wprowadza dzieci w ekologiczny świat.

Zakupionych zostało ponad 130  pomocy dydaktycznych. Projekt ten dał szkole możliwość pozyskania prawdziwego bogactwa środków dydaktycznych dla prowadzących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i uczniów.

W tym miejscu podkreślić należy, iż w/w pomoce umożliwiają naszym uczniom prowadzenie samodzielnie doświadczeń, czy eksperymentów.

Zmianie uległo również oświetlenie sali – zamontowane zostało nowe oświetlenie w postaci 12 lamp LED. Wpływa to na znaczne zmniejszenie poboru energii. Ponadto montaż nowej instalacji elektrycznej, gniazdek   w odpowiednich miejscach –  wpływa na wzrost bezpieczeństwa uczniów.

Przy okazji remontu wymienione zostały stare rury grzewcze oraz żeliwne, długo nagrzewające się grzejniki. Odnowieniu uległy ściany i sufit. Lamperię na ścianach stanowi tynk kornikowy.

Dopełnieniem jest miejsce pracy  nauczyciela – duże biurko narożne, na którym swe miejsce znajduje oprócz laptopa, drukarka.

Dzięki stworzeniu Eko pracowni przeprowadzony został w szkole innowacyjny autorski projekt ekologiczno – przyrodniczy pt. „Od nasiona do papieru po recykling”.

Cała klasopracownia urządzona została w temacie lasu i środowiska z nim związanego  ( roślin, zwierząt, budowy lasu). O środowisko to musimy bowiem troszczyć się i dbać. Prowadzone zajęcia przyrodniczo – ekologiczne miały na celu:

– podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

– zrozumienie sensu stosowania opakowań ekologicznych,

– poznanie,  jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo),

– chronienie przyrody: nie śmiecenie, szanowanie roślin, zachowanie ciszy, pomaganie zwierzętom.


IMG_20220810_144625.jpgIMG_20220810_144354.jpgIMG_20220811_092323.jpg

dożynki-gminne-22-Rusiec_internet.jpg

Dodatek_węglowy.jpg