plakat smaki

10, 21 i 22 maja 62 mieszkanki Gminy Rusiec wzięły udział w II edycji projektu pt. ? Mój ekologiczny styl życia". Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Gmina Rusiec także do niego przystąpiła.

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" na nowy okres programowania 2014 - 2020 w dniu 19 maja 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Rusiec.

plakat wybory10.05

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rusiec z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwościach głosowania korespondencyjnego.