Rusiec

Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu

30 marca - 2 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Korablew, Dębina

Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu

3 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Wola Wiązowa

Dom Kultury w Woli Wiązowej

7 - 8 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Mierzynów

Dom Kultury w Woli Wiązowej

9 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Nowa Wola

Dom Kultury w Woli Wiązowej

10 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Dąbrowa Rusiecka

OSP

13 - 16 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Dęby Wolskie

Świetlica

17 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Jastrzębice

OSP

20 - 23 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Aleksandrów

budynek byłej szkoły w Dąbrówkach Kobylańskich

24 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Annolesie

budynek byłej szkoły w Dąbrówkach Kobylańskich

27 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Antonina

Świetlica w Antoninie

28 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Zalasy

Świetlica w Antoninie

29 - 30 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Wola Wiązowa

Dom Kultury w Woli Wiązowej

4 - 5 maja

godz. 1100 – 1500

Prądzew

Dom Kultury w Woli Wiązowej

6 maja

godz. 1100 – 1500

Zakurowie, Wincentów

Dom Kultury w Woli Wiązowej

7 maja

godz. 1100 – 1500

Kuźnica

Świetlica w Kuźnicy

8 maja

godz. 1100 – 1500

Pawłów, Andrzejów

Świetlica w Kuźnicy

11 maja

godz. 1100 – 1500

Rusiec

Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu

12 maja 13 - 14 maja

godz. 1100 – 1800
godz. 1100 – 1500

zyczenia_wielkanoc_2015.jpg

Uroczyste obchody Dnia Kobiet w Gminie Rusiec stały się już tradycją. To wyjątkowa okazja, by złożyć życzenia mieszkankom naszej gminy i podziękować za wszystko, co robią, a przede wszystkim za to, że są. Po raz kolejny Wójt Gminy Rusiec, radni oraz sołtysi przygotowali uroczyste obchody tego wyjątkowego dnia. Spotkania z Paniami odbyły się w Dąbrowie Rusieckiej, Dąbrówkach Kobylańskich, Jastrzębicach, Ruścu, Antoninie, Woli Wiązowej oraz Kuźnicy. Rozmowy przy kawie umiliły Paniom występy artystyczne młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu oraz Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Woli Wiązowej.

8-marcowe uroczystości od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród mieszkanek gminy i chyba nie ma się co dziwić, w końcu nie codziennie mężczyźni donoszą paniom kawę, herbatę, częstują ciastkiem. Jak powiedział Wójt Dariusz Woźniak: Dzień Kobiet powinien trwać nie jeden dzień, ale cały rok- czego wszystkim Paniom serdecznie życzymy.

ulotka na stron ug.jpg

W okresie od dnia 2 lutego 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. (z wyłączeniem dni świątecznych) przeprowadzona zostanie na obszarze województwa łódzkiego kwalifikacja wojskowa (w załączeniu Obwieszczenie Nr 1/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego).

Kwalifikacji wojskowej w 2015 r. podlegają:

· mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, tj. urodzeni w roku 1996;

· mężczyźni od 20 do 24 roku życia tj. urodzeni w latach 1995 – 1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

· kobiety urodzone w latach 1991–1996 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 320);

· osoby urodzone w latach 1994- 1995, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

· osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej zameldowane na terenie Gminy Rusiec na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące zgłaszają się do Powiatowej Komisji Lekarskiej, z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej 66 (Bursa Szkolna) w dniu 20 marca 2015 r. (piątek) od godziny 8:00.

U W A G A ! ! !

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:

· DOWÓD OSOBISTY (lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem)

· 1 fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach 3x4 cm,

· Świadectwa ukończonych szkół,

· Zawiadomienie ze szkoły potwierdzające pobieranie nauki,

· Dokumentację dotycząca aktualnego stanu zdrowia, (jeżeli taka istnieje),

· Prawo jazdy (w przypadku posiadania).

Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!!!

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_1_2015.pdf)obwieszczenie_1_2015.pdf[ ]81 kB