Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0 poz. 518 ze zm.) WÓJT GMINY RUSIEC podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykazem objęty jest udział 3/4 w nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Jastrzębice, gm. Rusiec, składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnym:

  1. 867/1 o pow. 0,1500 ha,
  2. 867/4 o pow. 2,1900 ha.

Powyższa nieruchomość ma uregulowany stan prawny i urządzoną księgę wieczystą o numerze PT1B/00068604/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Dariusz Woźniak

Ferie zimowe szybko minęły i uczniowie muszą przyzwyczaić się do szkolnej rzeczywistości. Jednak dzieciom uczestniczącym w zajęciach proponowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu pozostaną miłe wspomnienia.

plakat turniej tenisa stoowego 2015

W dniu 30 stycznia br. odbyło się otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźnica. W progach nowego, pachnącego świeżością obiektu pojawili się przedstawiciele władz gminy z Panem Wójtem – Dariuszem Woźniakiem na czele, przedstawiciele Komitetu Budowy Świetlicy oraz mieszkańcy wsi. Społeczność Kuźnicy od wielu lat marzyła o tym, by powstała taka instytucja.

11 stycznia 2015 r. odbył się XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wójt Gminy Rusiec – p. Dariusz Woźniak na licytację, która odbyła się w Konopnicy, przekazał KLUCZ DO GABINETU WÓJTA GMINY RUSIEC upoważniający do urzędowania w siedzibie władz gminy. Klucz do gabinetu został wylicytowany przez uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, kierunek kształcenia: technik handlowiec.