Wójt Gminy Rusiec

Informuje, że w dniach od 14 kwietnia 2014 r. do 22 maja 2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec przy ulicy Wieluńskiej 35, na stronie internetowej www.rusiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie udziału 1/3 w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej współwłasność Gminy Rusiec.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf[ ]731 kB
Pobierz plik (oświadczenie.pdf)oświadczenie.pdf[ ]175 kB
Pobierz plik (wycinek z mapy.pdf)wycinek z mapy.pdf[ ]858 kB
Pobierz plik (zarządzenie.pdf)zarządzenie.pdf[ ]324 kB

Wójt Gminy Rusiec zawiadamia, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rusiec, położonej w obrębie i wsi Wola Wiązowa, w gminie Rusiec, o powierzchni 0,4636 ha, oznaczonej jako działka nr 93/3, ogłoszony na dzień 25 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, 97 – 438 Rusiec, ul. Wieluńska 35, został odwołany z powodów organizacyjnych i koniecznością sprawdzenia przebiegu granicy działki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że została przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny akcja informacyjna pod hasłem: "Zaszczep w sobie chęć szczepienia", która stanowi istotny element działań inicjowanych na poziomie centralnym w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych.

Szczegółowe informacje pod adresem: www.szczepienia.gis.gov.pl

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../joomla1/images/stories/plakat - Turniej tenisa stołowego 2014.jpg'

plakat - Turniej tenisa stołowego 2014.jpg