Ferie

Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w BEŁCHATOWIE informuje, iż ogłasza się nabór uczestników na szkolenie z zakresu: „stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”, tzw. szkolenie chemizacyjne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą o ochronie roślin i zasadami wzajemnej zgodności osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin za pomocą środków ochrony roślin musi posiadać specjalistyczną wiedzę potwierdzoną zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, które to zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w lutym 2014 roku w Ruścu.

Chętnych prosi się o zgłoszenie telefoniczne bądź osobiście w dniach od czwartku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 – Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13 pok. 9 (Urząd Gminy), tel. 44- 633-00-02, kom. 608-524-729.

Opłata za kurs wynosi 60 zł dla osób ponownie przystępujących do szkolenia i kurs trwa jeden dzień oraz 80 zł dla osób pierwszy raz uczęszczających na w/w kurs i kurs trwa dwa dni (wplata na kursie).

Na szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie notatnik rolnika – ewidencja zabiegów ochrony roślin.

Liczba miejsc ograniczona.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../joomla1/images/stories/aktualnosci/życzenia.jpg'

yczenia.jpg

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2603 z późn. zm.)

 WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazem objęta jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Wola Wiązowa, gm. Rusiec, oznaczona numerem ewidencyjnym działki:

  • 93/3 o pow. 0,4636 ha

Powyższa nieruchomość ma uregulowany stan prawny i urządzoną księgę wieczystą o numerze PT1B/00050988/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie.

Szczegółowych informacji o przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Dariusz Woźniak

Załączniki:
Pobierz plik (wycinek z mapy.jpg)wycinek z mapy.jpg[ ]498 kB

Wójt Gminy Rusiec 


Informuje, że w dniach od 07 listopada 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec przy ulicy Wieluńskiej 35, na stronie internetowej www.rusiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rusiec.