zaproszenie 13 09 2013

Projekt „Czas na EKO-zawód” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.08.2013r. – 31.07.2014r.

Celem projektu jest zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem 144 osób odchodzących z rolnictwa z obszaru województwa łódzkiego.

W ramach projektu „Czas na EKO – zawód !” będą realizowane następujące bezpłatne szkolenia w miejscu dogodnym dla uczestników:

 • INDYWIDUALNE DORADZTWO (3h/kobiety + 2h/mężczyźni)
 • WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY I AUTOPREZENTACJI (8 h na grupę)
 • INDYWIDUALNE DORADZTWO Z POŚREDNIKIEM ( 3h na uczestnika)
 • SZKOLENIA ZAWODOWE
  1. Zielarstwo  (152 h)
  2. Florystyka  (93 h)
  3. Agro-turystyka (102 h)
  4. Rękodzieło Artystyczne (95 h)

Biuro projektu
ul. Piotrkowska 101

p. 15/16, II klatka, II piętro

90-425 Łódź

Załączniki:
Pobierz plik (plakat_EKO zawód.JPG)plakat_EKO zawód.JPG[ ]377 kB

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty. Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł – na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego. Wpisani do CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym działaniem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, ponieważ powoływanie się w treści pism na wpis do „Centralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich Podmiotów” stanowi silny czynnik motywacyjny dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej kwoty.

Wszystkie tego typu sprawy są przez Ministerstwo Gospodarki przekazywane do właściwych prokuratur, ponieważ ww. działania mogą również odpowiadać znamionom przestępstwa, o którym mowa w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Informujemy, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki. Dotychczas odnotowano następujące nazwy „prywatnych” rejestrów:

1. „Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców” Sp. z o.o., Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;

2. „Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych” EEIDG Sp. z o.o., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;

3. „Ewidencja Działalności Gospodarczych” s.r.o. INF.DAT, Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

4. „Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych”, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;

5. „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych”, czyli GALOR Sp. z o.o.

6. „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;

7. „Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych” Tomasz Zabilski, Ul. Piastowska 1/2, 48-300 Nysa;

8. „Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej” Mariusz Sebastian Breczko Białystok;

9. „Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach”, Ul .Piękna 68, 00-672 Warszawa;

10. „Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach” Ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.”

Departament Handlu i Usług Ministerstwo Gospodarki

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zaprasza do udziału w II Edycji Konkursu plastycznego pod nazwą "Moje ekologiczne wakacje marzeń" skierowanej do dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W załączeniu oświadczenie oraz regulamin konkursu

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie.pdf)oswiadczenie.pdf[ ]28 kB
Pobierz plik (regulamin.pdf)regulamin.pdf[ ]60 kB

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2603 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazem objęte są nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie Rusiec, gm. Rusiec, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

 • 514/3 o pow. 0,0880 ha
  514/4 o pow. 0,0865 ha
  514/5 o pow. 0,0880 ha
  514/6 o pow. 0,0861 ha
  514/7 o pow. 0,0881 ha
  514/8 o pow. 0,0865 ha
  514/9 o pow. 0,0881 ha
  514/10 o pow. 0,0862 ha
  514/11 o pow. 0,1274 ha
  514/12 o pow. 0,1270 ha
  514/13 o pow. 0,1274 ha
  514/14 o pow. 0,1318 ha

Powyższe nieruchomości mają uregulowany stan prawny i urządzoną księgę wieczystą o numerze PT1B/00051940/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Dariusz Woźniak