Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Doynki_Gminne.jpg'

Doynki Gminne

INFORMACJA WÓJTA GMINY RUSIEC

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2603 z późn. zm.)

 WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, iż został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/3 w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Rusiec, stanowiącej współwłasność Gminy Rusiec

zamieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 17 kwietnia 2013 roku, oznaczonej numerem działki:

Obręb

Nr

działki

Pow.

działki /w ha/

Cena

wywoławcza

/zł/

wadium

/zł/

Minimalne postąpienie

/zł

Rusiec

963

0,1551 ha

37 100,00 zł   + 23% VAT

3 710,00 zł

371,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2013roku o godz. 10?? w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35 /sala konferencyjna – I piętro/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy Rusiec do godz. 1200 lub na rachunek bankowy nr: 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020, nie później niż do dnia 11 września 2013roku.

Pełną informację dotyczącą ogłoszonego przetargu zawiera Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec.

Nadto informuję, iż istnieje możliwość nabycia udziałów w nieruchomości od pozostałych współwłaścicieli (osoby fizyczne), które deklarują zgodę na ich sprzedaż.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Dariusz Woźniak

Załączniki:
Pobierz plik (działka 963.jpg)działka 963.jpg[ ]562 kB

plakat Turniej pilki nonej 20131

plakat Jubileusz OSP 2013

plakat Zawody OSP Rusiec 2013