Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych ogłosił wyniki pierwszego naboru wniosków.
Gmina Rusiec otrzymała 7.135.000,00 zł
________________________________
Program Realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie projekty zgłoszone do Programu przez Gminę Rusiec zostały pozytywnie rozpatrzone. Przyznane wsparcie pozwoli na realizację inwestycji:
 
  • Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu - 4.000.000,00 zł,
  • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec - 2.517.500,00 zł,
  • Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie - 617.500,00 zł.

Są to już kolejne środki pozyskane na budowę przedszkola z klubikiem jak również na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Ruścu.

gmina_rusiec.jpg