„Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec – Dębina” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka” to pierwsze drogowe zadania inwestycyjne, które w tym roku doczekały się realizacji.

Chociaż zgodnie z podpisaną w listopadzie umową wykonawca – firma Rafalin sp. z o.o. – miał na zakończenie obu dróg 11 miesięcy, to wykonał je sporo przed terminem. Roboty ziemne na drodze do Dębiny – około 1320 metrów począwszy od zjazdu do miejscowości Żary – rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. A już od początku marca mieszkańcy Dębiny mogli przejechać się asfaltową drogą, na którą czekali od... zawsze.

Równie sprawnie wykonawca wywiązał się z realizacji drugiego etapu przebudowy (ok. 890 m) drogi gminnej w Dąbrowie Rusieckiej. Dzięki tej inwestycji powstał wygodny łącznik między tą miejscowością a drogą krajową DK 74.

Koszt tych inwestycji wyniósł:

  • Dębina: 1.366.181,46 zł.;
  • Dąbrowa Rusiecka: 993,152,12 zł.

Na te inwestycje Gmina Rusiec pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (1.710.000 zł) oraz w przypadku drogi do Dębiny – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (616.352 zł).Dąbrowa_Rusiecka1.jpgDąbrowa_Rusiecka2.jpgDąbrowa_Rusiecka3.jpgDębina1.jpgDębina2.jpgDębina3.jpg

W Urzędzie Gminy w Ruścu doszło do podpisania umowy z firmą Rafalin sp. z o.o., wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie”.

Podpisy pod umową złożyli: ze strony Gminy Rusiec - wójt Damian Szczytowski i skarbnik Aleksandra Bartkowiak, ze strony wykonawcy Artur Rogulski, prezes zarządu Rafalin sp. z o.o.

- W obecnych realiach rynkowych budowa dróg jest bardzo dużym wyzwaniem dla każdego inwestora. Dlatego tym bardziej cieszę się, że w końcu udało nam się wyłonić wykonawcę i mieszkańcy Dąbrówek Kobylańskich po latach oczekiwań wkrótce będą mogli jeździć po równej, asfaltowej drodze – mówi wójt Damian Szczytowski.

Przebudowa około 1250 metrów drogi rozpocznie się w sierpniu, a wykonawca na zakończenie inwestycji ma 4 miesiące (od dnia podpisania umowy). Oferta, jaką w przetargu złożyła zwycięska firma, opiewa na 1.267.000,80 zł. Na tę inwestycję Gmina Rusiec pozyskała dofinansowania:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 617 500 zł;

- z Gminy Bełchatów: 400 000 zł.

Cała inwestycja kosztować będzie 1.320.013,80 zł, z czego 302.513,80 zł pochodzi ze środków własnych Gminy Rusiec.

dabrówki.jpg

Zrzut_ekranu_141.png

Gmina Rusiec otrzymała ponad 9 405 000 złotych dofinansowania w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Pozytywną opinię uzyskały trzy wnioski złożone przez Gminę Rusiec:

- „Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Rusiec” – dofinansowanie 3 800 000,00 zł. Dzięki temu wsparciu wyremontowane zostaną drogi: nr 1924E (Rusiec – Dąbrowa Rusiecka) oraz nr 1926E (Wola Wiązowa w kierunku Konopnicy);

- „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec” – dofinansowanie 3 895 000,00 zł. Dzięki temu wsparciu wyremontowane zostaną drogi: nr 11735E (Prądzew; od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2311E w kierunku Salomejowa), nr 101010E (Kuźnica - Pawłowa) i nr 103008 E (Jastrzębice; od skrzyżowania w kierunku Antoniny);

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec” – dofinansowanie 1 710 000 zł. Dzięki temu wsparciu przebudowane zostaną drogi: nr 101002E Rusiec – Dębina i nr 103008E w Dąbrowie Rusieckiej (II etap).

- To znakomita wiadomość nie tylko dla mnie jako wójta, ale przede wszystkim dla mieszkańców naszej gminy. Od wielu lat czekali na te inwestycje. Nareszcie będziemy mogli je przeprowadzić – mówi Damian Szczytowski, Wójt Gminy Rusiec.

 

gmina_rusiec.jpg

We wtorek 5 kwietnia w Urzędzie Gminy w Ruścu doszło do podpisania umowy z firmą SANEL Zaniewicz Sp. j, wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu”.

Podpisy pod nią złożyli: ze strony Gminy Rusiec - wójt Damian Szczytowski i skarbnik Aleksandra Bartkowiak, ze strony wykonawcy: Szymon Zaniewicz, współwłaściciel firmy.

Najbliższe tygodnie upłyną na niezbędnych pracach przygotowawczych: przejęcie wszelkiej dokumentacji związanej z inwestycją, przejęcie terenu, itd. itp. Prace budowlane, które będą widoczne dla mieszkańców, rozpoczną się w maja. Chcemy żeby do jesienno-zimowych opadów zdążyć ze stanem surowym zamkniętym, aby móc później spokojnie kontynuować prace wewnątrz budynku.

Zgodnie z umową wykonawca na zakończenie zadania ma 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oferta, jaką w przetargu na budowę nowego przedszkola z klubikiem, złożyła firma SANEL Zaniewicz Sp. j. opiewa na 9 937 785 zł. Na tę prestiżową inwestycję Gmina Rusiec pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (5 mln zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (4 mln zł). Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków własnych, aczkolwiek trwają rozmowy na temat pozyskania dofinansowania z innych źródeł.

Umowa_Sanel.jpgtablica_przedszkole.png

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych ogłosił wyniki pierwszego naboru wniosków.
Gmina Rusiec otrzymała 7.135.000,00 zł
________________________________
Program Realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie projekty zgłoszone do Programu przez Gminę Rusiec zostały pozytywnie rozpatrzone. Przyznane wsparcie pozwoli na realizację inwestycji:
 
  • Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu - 4.000.000,00 zł,
  • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec - 2.517.500,00 zł,
  • Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie - 617.500,00 zł.

Są to już kolejne środki pozyskane na budowę przedszkola z klubikiem jak również na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Ruścu.

gmina_rusiec.jpg