Gmina Rusiec otrzymała ponad 9 405 000 złotych dofinansowania w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Pozytywną opinię uzyskały trzy wnioski złożone przez Gminę Rusiec:

- „Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Rusiec” – dofinansowanie 3 800 000,00 zł. Dzięki temu wsparciu wyremontowane zostaną drogi: nr 1924E (Rusiec – Dąbrowa Rusiecka) oraz nr 1926E (Wola Wiązowa w kierunku Konopnicy);

- „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec” – dofinansowanie 3 895 000,00 zł. Dzięki temu wsparciu wyremontowane zostaną drogi: nr 11735E (Prądzew; od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2311E w kierunku Salomejowa), nr 101010E (Kuźnica - Pawłowa) i nr 103008 E (Jastrzębice; od skrzyżowania w kierunku Antoniny);

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec” – dofinansowanie 1 710 000 zł. Dzięki temu wsparciu przebudowane zostaną drogi: nr 101002E Rusiec – Dębina i nr 103008E w Dąbrowie Rusieckiej (II etap).

- To znakomita wiadomość nie tylko dla mnie jako wójta, ale przede wszystkim dla mieszkańców naszej gminy. Od wielu lat czekali na te inwestycje. Nareszcie będziemy mogli je przeprowadzić – mówi Damian Szczytowski, Wójt Gminy Rusiec.

 

gmina_rusiec.jpg