Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec – edycja II

Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec – II edycja

8 sierpnia, 2023

dotacje.jpg

Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące nowego naboru na dofinansowanie instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9. Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działanie FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027., projekt pn.

„Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec – II edycja”

W ramach projektu przewidziane są:

  • Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego (85 lokalizacji);
  • Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego wraz z magazynem energii (45 lokalizacji);
  • Powietrzna pompa ciepła (20 lokalizacji).

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%, w tym dofinansowanie UE 85%, dofinansowanie budżetu państwa 10%. Minimalny poziom wkładu własnego – 5%.

Spotkania informacyjne, na których zostaną przedstawione szczegóły dofinansowania, zostaną rozdane dokumenty zgłoszeniowe do udziału w konkursie wraz z omówieniem instrukcji wypełnienia odbędą się 9 sierpnia 2023 roku:

godz. 16.00 Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu

godz. 18.00 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Wiązowej

Szczegóły na temat naboru zostaną opublikowane w dniu 09.08.2023 r. także na stronie www.rusiec.pl w zakładce „Dofinansowanie na odnawialne źródła energii – II edycja”.

Informacji udzielają również pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy pod nr tel. 43 67 66 011, wew. 236 lub 245 w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                    Wójt Gminy Rusiec

                                                                                                    /-/ Damian Szczytowski