Pacjentów zdeklarowanych w Ośrodku Zdrowia w Ruścu, ul. Mickiewicza 5 Rusiec informujemy, iż nowy świadczeniodawca działający w Grupie Łodzianin z uwagi  na brak porozumienia z NFZ nie rozpocznie działalności w w/w placówce. Powyższa decyzja oznacza również, iż wskazywana wcześniej NZOZ Przychodnia Lekarska „SIWY”, ul. Sienkiewicza 14,  97-425 ZELÓW nie będzie świadczyć tymczasowej opieki zdrowotnej.

 

Poniżej przekazuję informację, która ukazała się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w Piotrkowie Trybunalskim.

„Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 kwietnia 2023 roku na wniosek Świadczeniodawcy rozwiązana została umowa w zakresie lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz oraz medycyny szkolnej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ARMED  Przychodnią Lekarską w Ruścu.

Świadczeniodawca realizujący umowę najbliżej ww. lokalizacji w zakresie świadczeń lekarza poz, to

  • Neuca Med. Spółka z o.o. w Ruścu ul. Dąbrowskiego 18

Informacje o świadczeniodawcach realizujących świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej można uzyskać dzwoniąc pod nr  800 190 590 bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta  czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę  lub na stronie internetowej w zakładce "Gdzie się leczyć".

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim”

 

Za zaistniałą sytuację przepraszamy. O podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco. 

 

Koncert_dla_Strazaka_2023_Social_Media_FB_pion_Plakat_Ogolny.jpg

 

Koncert_dla_Strazaka_2023_Social_Media_FB_pion_Plakat_Belchatow.jpg

 

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie we współpracy z Gminą Rusiec organizuje Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Mobilny Punkt Informacyjny (MPI) polega na indywidualnych spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami Funduszy Europejskich.

Konsultacje odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Ruścu, 21.02.2023 r. (wtorek)
w godzinach 09:00-11:30 w sali konferencyjnej (I piętro).

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, oraz w ramach nowych środków na lata 2021-2027,
  • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
  • konsultacje na etapie realizacji projektu.

Informacje o organizowanych Mobilnych Punktach Informacyjnych na terenie Województwa Łódzkiego w lutym można znaleźć pod linkiem:

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5855-mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-lodzkim-luty-2023

 

Plakat_-_MPI_Rusiec.jpg

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na 2023 rok.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach stanowią kwotę 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100). Samorząd Województwa Łódzkiego zastrzega możliwość zmiany wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na realizację zadania.

Zasady naboru określa Regulamin zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 160/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

 W 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do składania zgłoszeń dotyczących projektów polegających na  tworzeniu nowych miejsc użyteczności publicznej lub nadania nowej jakości miejscom użyteczności publicznej. Preferowane będą projekty łączące innowacyjność i tradycję.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 14 marca 2023 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przyznana kwota pomocy finansowej powinna być wydatkowana w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wnioskowana kwota pomocy finansowej nie może być wyższa niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i powinna być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wszelkie zapytania można kierować:

- pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie  42 291 97 98, 42-663-32-24

 

Więcej informacji na stronie:https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/infrastruktura-solecka-na-plus-2023