Komunikat Sanepidu w Bełchatowie z dnia 07.07.2023 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Rusiec. Dotyczy miejscowości: Rusiec, Dębina, Krasowa, Żary.
________________________________________
Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do 2 lat, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez min. 2 min. a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
 
Komunikat_PPIS_w_Bełchatowie_z_dnia_07.07.2023_r._skierowany_do_konsumentów_wody_z_wodociągu_w_Ruścu.jpg

Z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073), która wprowadziła możliwość przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa osobom, które ze względu na okres pełnienia tej funkcji, w ramach społecznego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej pełniły funkcję sołtysa.

Komu przysługuje świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa?

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż co najmniej osiem lat;
2) osiągnęła wiek:

a) w przypadku kobiety - 60 lat,

b) w przypadku mężczyzny - 65 lat.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W celu otrzymania zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa, które jest niezbędne w celu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Ruścu, I piętro pokój nr 19.

Więcej informacji na stronie KRUS:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia.docx)wniosek o wydanie zaświadczenia[ ]12 kB

Uprzejmie zapraszam na obrady LXXI Sesji Nadzwyczajnej, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ruścu o godz. 16.00.

 

    Porządek obrad LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

 

1. Otwarcie obrad LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie prawomocności Sesji Nadzwyczajnej.

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2023 – 2031,

2) zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2023.

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

 

                                        Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rusiec

                                        /-/ Robert Dziedzic

Załączniki:
Pobierz plik (Obowiązek informacyjny obrady Rady Gminy Rusiec.pdf)obowiązek informacyjny RODO[ ]1228 kB
Pobierz plik (porządek.pdf)Porządek obrad[ ]48 kB

informacja_kastracja_2023_page-0001.jpg

Pacjentów zdeklarowanych w Ośrodku Zdrowia w Ruścu, ul. Mickiewicza 5 Rusiec informujemy, iż nowy świadczeniodawca działający w Grupie Łodzianin z uwagi  na brak porozumienia z NFZ nie rozpocznie działalności w w/w placówce. Powyższa decyzja oznacza również, iż wskazywana wcześniej NZOZ Przychodnia Lekarska „SIWY”, ul. Sienkiewicza 14,  97-425 ZELÓW nie będzie świadczyć tymczasowej opieki zdrowotnej.

 

Poniżej przekazuję informację, która ukazała się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w Piotrkowie Trybunalskim.

„Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 kwietnia 2023 roku na wniosek Świadczeniodawcy rozwiązana została umowa w zakresie lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz oraz medycyny szkolnej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ARMED  Przychodnią Lekarską w Ruścu.

Świadczeniodawca realizujący umowę najbliżej ww. lokalizacji w zakresie świadczeń lekarza poz, to

  • Neuca Med. Spółka z o.o. w Ruścu ul. Dąbrowskiego 18

Informacje o świadczeniodawcach realizujących świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej można uzyskać dzwoniąc pod nr  800 190 590 bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta  czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę  lub na stronie internetowej w zakładce "Gdzie się leczyć".

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim”

 

Za zaistniałą sytuację przepraszamy. O podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco.