Wójt Gminy Rusiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w dziedzinie kultury w 2024 r pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój
amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy Rusiec” oraz zaprasza do składania ofert.

1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego realizację zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Zadanie przewidziane do realizacji:
 popularyzacja szeroko rozumianej kultury muzycznej, przez propagowanie twórczości
amatorskich ruchów artystycznych na terenie Gminy Rusiec.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
w dziedzinie kultury w 2024 r. wynosi 83 000,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).
4. Forma realizacji zadań: powierzenie realizacji zadania publicznego.
5. Cel zadania: w ramach konkursu wspierane będą zadania przygotowujące świadomych
odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzające
warunki do tworzenia i poznawania kultury oraz rozwijania pasji, talentów i postaw
aktywnych, połączone z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją
działalności artystycznej (np. warsztatów, szkoleń, spotkań, przeglądów).
6. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie
1 ofertę.

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 z późn.zm)).

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni należą:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.
 • kradzieże tożsamości
 • kradzieże (wyłudzenia), fałszowanie bądź niszczenie danych,
 • blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji (np. danych do logowania) poprzez podszywanie się pod instytucję lub osobę godną zaufania, np. urzędy, banki, portale społecznościowe, znajomych);

 Niektóre sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • Używaj tylko silnych, indywidualnych dla każdego systemu haseł i nie udostępniaj ich nikomu.
 • Zainstaluj i używaj oprogramowania antywirusowe. Najlepiej stosuj ochronę w czasie rzeczywistym.
 • Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie).
 • Aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki.
 • Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.
 • Nie korzystaj ze stron internetowych (zwłaszcza ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych), które nie mają ważnego certyfikatu, chyba, że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.
 • Nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony).
 • Regularnie skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować.
 • Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą programu antywirusowego.
 • Unikaj odwiedzania stron, które oferują wyjątkowe atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, łatwy zarobek, cudowną dietę) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
 • Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.
 • Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych (np. danych osobowych, logowania, karty kredytowej) w formie otwartego tekstu – powinny być zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane – hasło przekazuj w sposób bezpieczny, tj. innym kanałem niż dane.
 • Pamiętaj o uruchomieniu firewalla.
 • Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
 • Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.
 • Zwracaj uwagę na komunikaty pojawiające się na ekranie i nigdy nie ignoruj ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

Więcej wskazówek na temat zabezpieczenia danych można znaleźć pod linkami:

https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/cyberbezpieczenstwo/3284,Cyberbezpieczenstwo.html

https://it-szkola.edu.pl/news,art,514

 Jeżeli chcesz anonimowo i łatwo zgłosić nielegalne i szkodliwe treści, na które natknąłeś się w sieci możesz zrobić to za pomocą https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl

Załączniki:
Pobierz plik (Przyklady-zagrozen.pdf)Przyklady-zagrozen.pdf[ ]1402 kB

W dniach od 2 listopada do 15 listopada 2023 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.

W załączniku informacja o wynikach konsultacji społecznych dot. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załączniki:
Pobierz plik (wyniki konsultacji 2023.pdf)wyniki konsultacji 2023.pdf[ ]264 kB

Dzięki staraniom zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębicach na czele z prezesem Andrzejem Cywińskim jednostka doczekała się nowego sztandaru (dotychczasowy był już bardzo nieaktualny; zawierał napis „W służbie Ojczyzny Ludowej”). Jego fundatorem była Fundacja PGE.

Sztandar jest symbolem jednoczącym ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Jest najwyższym wyróżnieniem zbiorowym, jakie można otrzymać za ofiarną, zaangażowaną służbę i działalność dla kraju i społeczeństwa. Wypełnianie strażackich powinności wymagało i stale wymaga gotowości do największych poświęceń. Chlubne tradycje strażackie wiążą się z odwagą i gotowością do niesienia bezinteresownej pomocy w obliczu zagrożonego zdrowia, życia i mienia, stwarzanego przez pożary, klęski żywiołowe i ekologiczne oraz rozwój cywilizacji.

Strażacki dorobek we wszystkich dziedzinach życia społecznego zobowiązuje do uroczystego występowania ze sztandarem podczas obchodów rocznic i jubileuszy, Dnia Strażaka, świąt państwowych, gminnych i kościelnych, wydarzeń ważnych w życiu każdej ochotniczej straży pożarnej. Posiadanie sztandaru jest dowodem godności i honoru.

W tym roku zarząd OSP Jastrzębice złożył wniosek do Fundacji PGE, z siedzibą w Warszawie o udzielenie darowizny na zakup nowego sztandaru. Został on rozpatrzony pozytywnie i fundacja PGE przekazała darowiznę w wysokości 10 000 zł, która w całości pokryła zakup sztandaru.

Nowy sztandar podniósł rangę OSP w Jastrzębicach, za co cała jednostka składa ogromne podziękowania dla fundatora.

2.jpg

 

1.jpg

 

Wójt Gminy Rusiec zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji  na podstawie Zarządzenia Nr 102/2023 z dnia  25października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii do programu. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 02 listopada 2023 r. do 15 listopada 2023 r. za pośrednictwem formularza, który należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tradycyjnej lub w formie pisemnej złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Rusiec, adres: ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag w kwestii realizacji programu współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia, z jednoczesną akceptacją realizacji przedstawionego projektu Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Wójt zajmie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przedstawi sprawozdanie Radzie Gminy Rusiec.